Project Description

Uitdaging
Binnen de Automotive aftermarket is Tecdoc dé autoriteit voor het standaardiseren van voertuigdata en informatie over de beschikbare onderdelen voor voertuigen.  Alliance Automotive Group is één van de grootste spelers in de Nederlandse automotive markt voor vervangingsonderdelen. Voor verschillende producten wenste Alliance Automotive Group de data te beheren conform de Tecdoc standaard. Dat betekent dat het in een valide TAF 2.4 formaat geëxporteerd moet kunnen worden.

Oplossing & resultaat
Voor deze klant implementeerden we daarom de Tecdoc DMM software. Hiermee is de klant in staat om product data te onderhouden en te exporteren in het gewenste formaat. Tegelijk wordt hiermee de data kwaliteit gegarandeerd. Een belangrijk onderdeel van dit project betrof het importeren van de beschikbare data in het daarvoor benodigde Tecdoc data formaat. Tevens zijn medewerkers van de klant getraind om data te onderhouden in de Tecdoc DMM. Een succesvol project wat we in nauwe samenwerking met Alliance Automotive Group hebben kunnen opleveren binnen tijd en budget.

TecDoc standard